Palvelut & Tuotteet

Ladattavat esitteet & tiedotteet

Elysator -yleisesite Lataa (PDF, 7,37Mt) Elysator Lataa (PDF, 2,38Mt) Elysator, teollisuus Lataa (PDF, 6,79Mt) Sanol Lataa (PDF, 0,4Mt) Sorb0x Lataa (PDF, 0,98Mt) Purotap Lataa (PDF, 1,16Mt) DNV raportti, tutkimus Elysator-vedenkäsittelystä. Lataa (PDF, 75kt)


OxiAcWa

XerChem Oy:n OxiAcWa-laitteistoilla valmistetaan in situ -teknologialla suolaliuoksesta ja vedestä desinfiointiainetta mikrobien torjuntaan. Laitetyypistä riippuen sivutuotteena voidaan myös saada natriumhydroksidiliuosta (NaOH).

OxiAcWa-tuotesarjaan kuuluvat uuden sukupolven kompaktit, turvalliset ja kestävät elektrokemialliset generaattorit, jotka valmistavat sähkövirran avulla suolaliuoksesta desinfiointiainetta.

OxiAcWa-laitteisto on suunniteltu valmistamaan desinfiointiainetta paikanpäällä sovelluskohteessa. In situ -valmistuksen myötä biosidin kuljetus- ja varastointivaiheet voidaan sivuttaa ja annostella desinfiointiainetta suoraan prosessiin. Laitteet vaativat ainoastaan pienen tilan, sekä sähkö- ja vesiliitännät.

 • Puunjalostusteollisuus
 • Panimoteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Meriteollisuus
 • Kalanviljelylaitokset
 • Maatalous, kasvihuoneet
 • Juomaveden valmistus
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Sairaalat

OxiAcWa-laitteet ovat modulaarisia tuottaen 25-10 000 grammaa vaikuttavaa ainetta tunnissa, ilmaistuna aktiiviklooriekvivalenttina. OxiAcWa-laitteistolla tuotetun desinfiointiaineen merkittävimpiä etuja:

 • Estää levien, sienten, hiivojen ja bakteereiden kasvun
 • Tappaa tehokkaasti patogeenit bakteerit ja jopa niiden itiöt
 • Tehoaa myös parasiitteihin (Giardia, Cryptosporidium)
 • Tuhoaa myös Legionella sp. bakteerit
 • Vaaraton ihmisille; ei aiheuta patologisia eikä toksikologisia vaaroja
 • Poistaa ja estää biofilmien muodostumisen
 • Estää rauta-, mangaani-, ja kalkkisaostumien muodostumista
 • Ympäristöystävällinen; ei muodosta toksisia orgaanisia yhdisteitä
 • Kustannustehokas
 • Ei biosidijäämiä lopputuotteessa
 • Hajoaa käytön jälkeen täysin vaarattomaksi
 • Ei vaarallisten aineiden kuljetusta tai varastointia

Elysator

Ruostevauriot ovat merkittävä ongelma lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. Ruostehiukkaset aiheuttavat saostumia toimintahäiriöitä ja materiaalivaurioita. Syynä tähän on vesi, jonka laatu ei täytä teknisiä vaatimuksia (VDI 2035). Täyttöveden ja vuotokohtien yhteisvaikutuksesta järjestelmään pääsee mineraaleja, suoloja ja aggressiivia kaasuja.

Elysator ratkaisee nämä ongelmat luotettavasti poistamalla aggressiiviset kaasut ja sitomalla happamat ainesosat erikoisseostettuun uhrianodiin. Soveltuu kaikille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.

Elysator kokemuksia ja toimivuuutta ympäri maailman jo lähes 50 vuoden ajan. Elysator referenssejä maailmalta

Käyttökohteet:

 • Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.
 • Kaiken kokoiset kiinteistöt.
 • Teollisuus ja voimalaitokset

SorbOx

Vallankumouksellinen lämmitysveden yleissuojausjärjestelmä poistaa lämmitysvedestä pysyvästi kalkin, ruosteen ja kaasut, mikä parantaa lämmitysjärjestelmän ekologisuutta, taloudellisuutta ja luotettavuutta. Pitää lämmitysveden aina oikeanlaatuisena ja paremman energiatehokkuuden 30kW järjestelmiin asti.

SorbOx integroi yhteen laitteeseen neljä toimintoa:

 • Lämmitysveden demineralisointi.
 • Mikrokaasuerotin erottaa hapen ja kaasut.
 • Anodisuojaus varmistaa optimaalisen lämmönsiirron.
 • Magneettivirtaussuodatin erottaa saostuman ja ruostehiukkaset.

Purotap

Vesipiirijärjestelmät edellyttävät demineralisoitua vettä. Vettä johtaville laitteistoille, kuten lämmityksille, jäähdytyksille, voimaloille, teollisuudelle ja venemoottoreille, vaatimukset ovat korkeita vedenlaadun osalta. Vesijohtovesi sisältää mineraaleja, suolaa ja kaasuja, jotka aiheuttavat vettä johtavissa järjestelmissä saostumia ja kalkki- ja ruostekertymiä. Vesijohtovesi täytyy suodattaa, kunnes se soveltuu haluttuun tekniseen tarkoitukseen. Teknisen veden on kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan vastattava valmistajien, insinöörien ja erikoisalayhdistysten teknisiä standardeja.

Purotapilla demineralisoidun veden tärkeimmät edut

 • Lisää energiatehokkuutta
 • Alhaisemmat huoltokustannukset
 • Luo perustan takuun ja kuluttajasuojan voimassaololle